top of page

SLC6A1

20181120_090606 crop en kleur liggend.jp

SLC6A1 is een gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van een bepaald transport eiwit. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij het transport van het stofje GABA in de hersencellen. GABA is de belangrijkste inhiberende (remmende) neurotransmitter in ons hoofd en is dus ontzettend belangrijk om tot rust te komen, je veilig te voelen, prikkels te verwerken etc. Bij kinderen met een SLC6A1 genafwijking wordt GABA dus niet goed in de hersenen getransporteerd. Hierdoor is er te weinig GABA aanwezig waardoor bepaalde hersencellen hun signalen niet goed kunnen doorgeven aan andere hersencellen. De bijbehorende symptomen zijn epilepsie, ontwikkelingsachterstand, problemen met taal en spraak, autistiforme kenmerken, concentratieproblemen, de hele tijd bewegen, adhd, moeilijk omgaan met emoties: bijvoorbeeld een volwassene nodig hebben om uit een heftige emotie te komen, stereotypieën, verstandelijke beperking etc. Er bestaat variatie in de hoeveelheid en de ernst van de symptomen die verschillende kinderen met deze SLC6A1 genafwijking hebben.

 

Op de website https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/syndromen/SLC6A1.php staat meer informatie over deze genafwijking.

 

Op de website https://slc6a1connect.org/ staat meer informatie over het onderzoek naar gen therapie.

 

Een fout in een gen is normaal gesproken definitief en niet te genezen, maar er worden de afgelopen jaren grote stappen gezet en baanbrekende ontwikkelingen gerealiseerd op het gebied van gentherapie. De Amerikaanse Amber Freed, moeder van een zoontje met dezelfde SLC6A1 genafwijking als onze Mees, is erin geslaagd een onderzoek naar gentherapie voor specifiek dit gen op te starten door vooraanstaande wetenschappers op dit vakgebied! Ze is heel succesvol in haar zoektocht naar een genezing voor haar zoon en alle andere SLC6A1 patiënten. De gentherapie is zelfs inmiddels gemaakt! Dat klinkt hoopgevend en dat is het ook, maar we zijn er nog niet. Wat volgt is een lange en dure weg van testen op muizen en clinical trials. Hoe meer geld we op kunnen halen, hoe sneller dit proces gaat.

In dit filmpje vertelt Amber haar verhaal.

 

bottom of page